Kommunikationsbyrån Great Beyond klarade corona-året 2020 utan större nedgång.

Great Beyond ökade omsättningen med 44 procent till 14,2 miljoner kronor under 2020. Avräknat extra kostnader hamnade intäkten på 5,2 miljoner kronor, en minskning på 1,8 procent. Rörelseresultatet minskade med 48 procent till 1,2 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal på 23 (44) procent.

Great Beyond skriver i sitt bokslut att bolaget har fått stöd för korttidspermittering men att stödet ska betalas tillbaka då bolaget ”inte ansåg sig vara i ekonomisk kris”.

Personalstyrkan ökade med 4,3 procent till 4,9 snittanställda. Personalkostnaden ökade med 34 procent till 3,9 miljoner kronor.