Undersökningen visar att en rekordhög andel har en negativ syn på utvecklingen i Sverige. 75 (67) procent tycker att utvecklingen går åt fel håll. 9 (13) procent tycker att utvecklingen går åt rätt håll. Synen på utvecklingen är jämt fördelad över olika demografiska grupper med ett undantag.

–  Det som möjligen sticket ur är att färre bland Kristdemokraternas väljare tycker att utvecklingen går åt fel håll, andelen som inte har någon uppfattning ökar, säger Annika Bergström föreståndare för Som-institutet.

Lag och ordning är den viktigaste samhällsfrågan. Ekonomi ökar snabbast procentuellt jämfört med 2022, från 4 till 15 procent.

* lag och ordning 49 procent (ökar från 38 procent).
* sjukvård 30
* skola 25
* immigration/integration 22
* miljö/energi 22 (minskar från 30 procent)
* ekonomi 15

Som-undersökningen visar den mest pessimistiska synen på samhällsekonomin och den egna ekonomin sedan 90-talet. Personer med lägre utbildning och inkomst är mest pessimistiska. En majoritet spår en fortsatt försämring av samhällsekonomin.