Riksrevisionen konstaterar att åtgärden har blivit mycket dyrare över tid trots att deltagandet minskat sedan 2013. Dyrast var åtgärden 2015 då den kostade 1,9 miljarder kronor. Det har legat på de individuella arbetsförmedlarna att bestämma när någon kvalificerar för FUB.
Arbetsförmedlarna har inte haft några restriktioner och det har inte funnits budgetbegränsningar vilket är en av orsakerna till att kostnaderna blivit höga, enligt Riksrevisionen. Från leverantörerna av de utbildningar arbetsförmedlingen upphandlat har det inte heller funnits krav på att återkoppla resultatet från utbildningarna.
 
Riksrevisionen tycker att Arbetsförmedlingen måste ”stärka sin analys som ligger till grund för vilka insatser som upphandlas”. Arbetsförmedlingen måste få bättre koll på vad det är för utbildningar myndigheten köper in och att det ger det förväntade resultatet.
Enlig Riksrevisionen är det också vanlig att inskrivna parkeras i åtgärden och att samma person tar del av flera utbildningar som pågår under lång tid.
Riksrevisionen tror att antalet inskrivna i FUB kommer öka under 2016 och 2017 då en stor del av de som fått uppehållstillstånd behöver de förberedande utbildningarna.

mer om
FUB står för Förberedande och orienterade utbildning som har funnits sedan 2008 och är en del av ett arbetsmarknadspolitiskt program för förberedande insatser. FUB är till för dem som behöver förberedas för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete, de som står allra längst från arbetsmarknaden.
 
Jacob Wiberg