Under 2015 tappade Aitellu närmare 1 miljon av omsättningen till 1,76 (2,7) miljoner kronor.Med hjälp av ”övriga rörelseintäkter” på 700 000 kronor, kunde dock bolaget visa ett lätt positivt rörelseresultat på 79 000 kronor jämfört med en förlust på -2,2 miljoner kronor för 2014.

Efter nedskrivningar av anläggningstillgångar på 8,3 miljoner hamnade resultat före skatt på -8,2 miljoner kronor.

Revisorn påpekar att ”likviditeten varit mycket ansträngd” och att han hyser ”betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten”.