TT, som ägs av mediekoncernerna Bonnier, Schibsted och NT Media firade med visst buller & bång 100 år 2022. Under året ökade TT-koncernen omsättningen med 6,9 procent till 728 miljoner kronor. Rörelseresultatet   ökade med 81 procent till 48,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 2,7 procentenheter till 6,7 procent. Antalet snittanställda minskade från 406 till 390 medarbetare.

TT spelar i sin kommunikation på sitt arv som 100-årig nyhetsbyrå. Men idag är det snarare pr-tjänster som TT lever på. I TT koncernen ingår mediebevakningsföretaget Retriever, som inte minst används av pr- och kommunikationsbranschen. Retriever ökade under 2022 omsättningen med 9,7 procent till 437 miljoner kronor och levererade 34,7 (16,5) miljoner kronor rörelseresultat.

Utan Retriever skulle TT-koncernen ha vuxit med 2,8 procent till 290 miljoner kronor och levererat miljoner i vinst på 14,0 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 4,8 procent.
Retriever stod under 2022 för 60 procent av TTs intäkter. Utöver det driver TT-koncernen även pressmeddelandetjänsten Via TT, som även den riktar sig till pr- och kommunikationsfolket snarare än landets nyhetsredaktioner.  Intäkterna för denna pr-tjänst ligger dock inbakad i nyhetsbyråns.