Debatten om folkrörelseorganisationernas död har pågått länge. Forskaren Stefan Einarsson vid Handelshögskolan i Stockholm har undersökt hur den nykterhetsorganisationen IOGT-NTO har lyckats med att attrahera nya medlemmar samtidigt som det ideologiska grunduppdraget inte har tappat fokus. 
 
– I den här typen av medlemsbaserade organisationer är öppenheten i medlemskapet och möjligheten för nya medlemmar att ta plats i styrelser på lokal och regional nivå huvudskälet för att lyckas på sikt, säger Stefan Einarsson. 
 
Stefan Einarsson lyfter fram deltagandet i beslutsfattandet som avgörande för att bibehålla organisationens relevans i samhället. Men han poängterar också det att den processen inte får gå hur långt som helst. 
 
– Det finns en dubbelhet. Är en organisation totalt öppen och lealös kan den förvandlas till vad som helst. Samtidigt som en flexibilitet i inflödet av medlemmar är viktig har de också en idé och en värdegrund som också behöver vårdas för att organisationen ska betyda något i samhället. 
 
Hur ska idébaserade organisationer behålla relevansen i samhället?
– Det handlar om öppenheten i medlemskapet och styrningssystemet. Men också att lära medlemmar att fatta beslut, att hålla möten och skriva protokoll. När inte den demokratiska processen, som var så viktig för den gamla folkrörelsekulturen, lärs ut kan det förklara mycket av nedgången i medlemsantal. 
 
Vilka strategier använder intresseorganisationer för att växa idag?
– Jag tror att de i stor utsträckning använder de klassiska metoderna som handlar om verksamhet i lokalföreningarna. Ett exempel på det är Röda korsets aktiviteter i samband med second hand-butikerna som kallas Kupan. 
 
– Sen finns det ju de som satsar på stora nationella mediekampanjer och alla organisationer vars medlemmar går runt på gatorna för att rekrytera nya medlemmar. 
 
 Vilka organisationer tycker du är duktiga på att jobba med idéer?
– Det är många som är duktiga där ute, men jag har inte medlemsstatistiken i huvudet så jag vet inte om de har lyckats eller inte. Men jag vet att Svenska kyrkan, sedan skilsmässan från staten, har jobbat jättemycket med frågor som ”vad är vi?” och ”hur ska vi förändras?” Det var inte många år sedan de hade en uppmärksammad billboardkampanj. 
 
Oscar Örum