Benny Andersson och Christer Gardell hade skrivit på ett debattinlägg på DN Debatt Stockholm i går tillsammans med Ole Settergren, Nätverket Nacka Värmdöbor för Slussen. Sistnämnda hade också beställt undersökningen från Novus. 1 000 stockholmare svarade. 26 procent sa att ett bevarat utseende var viktigast, 60 procent skulle föredra "Slussen som i dag". 69 procent trodde dessutom att kostnaderna för en nya Slussen skulle vara lägre än vad som beräknats. Novus-undersökningen gav alltså den bild som debattörerna ville ha som stöd för sin tes: renovera den gamla Slussen i stället för att bygga nytt.
 
Men undersökningen fick snart kritik. Madeleine Sjöstedt (fp), kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholm stad skriver på sin blogg att undersökningen är en "karikatyr på hur man riggar undersökningar för att använda i propaganda". Hon hänvisar till "styrande inledningstexter till frågorna, otydliga svarsalternativ".
 
Hon vänder sig särskilt mot frågan som ger slutsatsen att stockholmarna inte vill ha Nya Slussen. Den lyder:
"Kostnaden för Stockholms Stads förslag ”Nya Slussen” beräknas bli ca 8 miljarder. Många anser att det är dyrt och menar att man kan göra det billigare. Ett förslag är att riva slussen och bygga upp den ungefär som den ser ut som idag, och därmed få pengar över. Dessa pengar skulle kunna användas till annat, tex att bygga ut tunnelbanan exempelvis till Karolinska Sjukhuset/Hagastaden, eller liknande. Vilket av följande alternativ skulle du föredra?
a)”Nya Slussen” för 8 miljarder
b)”Slussen som idag” plus att bygga ut tunnelbanan, för tillsammans 8 miljarder
c) Det spelar ingen roll
d) Vet ej"
 
Och Madeleine Sjöstedt får medhåll från Novus vd Torbjörn Sjöström. Till Dagens Opinion framför han:
 
‑ Kritiken är relevant och Novus borde inte ha släppt igenom frågan så som den är utformad. Att så ändå skedde beror på den mänskliga faktorn och vi kan inte annat än beklaga detta.
 
Han beskriver det som en olycklig frågeformulering som "är att betrakta som en separat händelse orsakad av den mänskliga faktorn och inte på något sätt förenlig med Novus syn på, och sätt att genomföra undersökningar".
 
Missen kommer att få konsekvenser för Novus personal.
 
‑ Novus är alltjämt synonymt med god kvalitet och vi ställer höga krav på de mätningar vi genomför. Vi gör därför allt vad vi kan för att undvika att till exempel vinklade frågor slinker igenom. Ändå hände just det beträffande ovanstående fråga och vi kommer med anledning av detta att se över våra rutiner ytterligare, säger Torbjörn Sjöström.