Omsättningen ökade med med 15,6 procent till 213 miljoner kronor. Dock gick bolaget back med en rörelseförlust på -19,8 miljoner jämfört med en vinst på 500 000 kronor. Under det fjärde kvartalet gick dock bolaget med en vinst på 900 000 kronor.

Under året expanderade Nepa i USA och Storbritannien. 

Antalet anställda ökade från 187 till 238.