Almega räknar med att tillväxten låg på 1,3 till 1,8 procent under det fjärde kvartalet. Under det första kvartalet 2013 räknar Almega med nolltillväxt. Almega ser också att sysselsättningen i tjänstesektorn börjar falla under det första kvartalet. Almega räknar med att det blir minst 5 000 färre jobb. Tjänstesektorn har inte minskat sedan krisen 2009. Företagstjänster har stått för den största tillväxten av jobb "bromsar in" enligt Almegas rapport. Det beror dock inte bara på lågkonjunkturen utan även på att det kan vara svårt att få tag arbetskraft.
Sett till branscher minskade framförallt handeln, reklam och transport under det fjärde kvartalet. Restaurang, vård & omsorg, utbildning, teknik & juridik samt finans & försäkring ökade.