Under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juni) ökade Kairos Future omsättningen med 6,0 procent till 45 miljoner kronor. Kairos Future har investerat i ett nytt affärsområde och kostnaderna ökade med 6 miljoner kronor.

Personalstyrkan minskade med tre till 20 snittanställda. Personalkostnaden ökade likväl med 2,3 procent till 17 miljoner kronor.
 

Rörelseresultatet minskade med 42 procent till 4,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 8,5 procentenheter till 10 procent.
Ägarna tog ut 2 miljoner kronor av vinstmedlen.