Under räkenskapsåret 2015 minskade Twintip Insights omsättning med 2,3 procent till 7,9 miljoner kronor. Rörelseförlusten på -1,5 miljoner kronor från 2014 förbättrades till -998 000 kronor.

Personalkostnaden minskade med 19 procent till 4,8 miljoner kronor. Detta efter att personalstyrkan decimerats från 15 till 13 snittanställda.
Omsättningen per anställd ökade med 13 procent till 604 000 kronor. Personalkostnaden per anställd minskade med 6,0 procent till 372 000 kronor.