Tankesmedjan Fores vd Mattias Goldmann försöker förändra fakta när han kritiserar rapporten ”Pengarna bakom samhällspolitiken”. Han vill inte att Fores ska tillhöra gruppen ”anknutna till liberala eller konservativa intressen”.  Han glömmer att det är Centerpartiet och liberala intressen som grundat tankesmedjan och alltjämt har avgörande styrelseposter samt bidrar med miljontals kronor till verksamheten.

 

I rapporten framgår klart och tydligt att de ekonomiska resurser som redovisas i rapporten inte är forskningsbidrag eller liknande utan medel som tankesmedjorna erhåller som allmänt stöd till verksamheten. Det handlar således om de medel som Fores får som bidrag från framför allt Centerpartiet.

 

Att Goldmann sedan försöker blanda bort korten genom att dra in LO och dess koppling till det socialdemokratiska partiet är väl en del av tidens nya debatteknik. Det är en helt annan fråga än rapportens redovisning av tankesmedjorna och dess makt.

 

Sverker Lindström, författare till rapporten ”Pengarna bakom samhällspolitiken”