Repporten, Pengarna bakom samhällspolitiken, är skriven av Sverker Lindström, journalist och författare. Rapporten kommer fram till att ”högerns tankesmedjor får 20 gånger mer i bidrag än vänsterns”. Enligt rapportförfattaren innebär det att företagsintressen stöttar ”tankesmedjor som har liberal/borgerlig inriktning med drygt 200 miljoner kr” medan de ”vänsterinriktade får röra sig med omkring 10 miljoner kronor per år”.

De borgerliga tankesmedjorna får pengar främst från Svenskt Näringsliv, familjen Ax:son Johnson via företaget Nordstjernan, Centerpartiet och Bertil Ohlinstiftelsen.

Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores är kritisk till rapporten:

”LO-rapporten sorterar in Fores under ”nyliberal och/eller konservativ”, vilket varken vi själva eller någon annan gör. Våra senaste rapporter betonar vikten av att fara varsamt fram i en eventuell privatisering av arbetsförmedlingen, att lära av Kanadas generösa men också selektiva migrationspolitik och att skärpa klimatmålen och förstärka koldioxidskatten”, skriver han i ett mejl.

Mattias Goldmann tycks inte så imponerad av rapportens författare Sverker Lindström.

– Han har inte orkat eller velat kolla upp vad vi faktiskt sysslar med, utan begränsat beskrivningen till ett av våra fyra program. Därmed missar han exempelvis att vi i både migrations- och klimatfrågan samarbetat med Arena, utifrån en i många stycken gemensam agenda.

Mattias Goldmann tycker inte heller att Sverker Lindström har koll på finansieringen av Fores.

”En stor del av Fores medel för de fem år som granskats kommer från EU-kommissionen och en rad statliga myndigheter, som i sin urvalsprocess säkerställer att vi bedriver ett forskningsbaserat arbete fritt från ideologiska skygglappar. Detta ignorerar Lindström helt,  faktiskt har han inte en enda gång hört av sig till oss. ’Kolla aldrig en god story’ är ett gammalt skämt i tidningsbranschen men verkar ha ingått i LO: uppdragsbeskrivning.

Mattias Goldmann tycker också att Sverker Lindström borde ha tagit upp LOs stöd till Socialdemokraterna.

”Det är mer än lovligt tendentiöst,  det är ju själva sinnebilden för slussandet av miljontals kronor, år ut och år in, utan transparens. Förutom det centrala stödet finns stöd från enskilda fackförbund, oräkneliga timmar i frivilligt valarbete och en väldig annonskampanj där allianspartierna svartmålas. Därmed kan vi också förstå syftet med denna rapport; att flytta söklampans sken bort ifrån LOs så ofta ifrågasatta finansiering av socialdemokratin. Det är beklagligt – men vi vänder gärna andra kinden till och föreslår på stående fot Arena en gemensam rapport om just detta.”