Enligt undersökningen röstar hyresgästerna ganska likt befolkningen i stort, enligt rapporten.

De största skillnaderna finns hos hyresgästernas partisympatier för Vänsterpartiet och Moderaterna.

Hyresägsterna skulle i högre grad rösta på Vänsterpartiet och i lägre grad på Moderaterna, jämfört med svenska medborgare i allmänhet.

14 procent skulle rösta på v och lika många skulle rösta på m.

Oppositionen skulle vinna ett val idag bland hyresgästerna. 57 procent av rösterna skulle gå till oppositionen.

Miljöpartiet skulle inte klara spärren om de gick till val.

mer om
5 240 svar samlades in från ett slumpmässigt urval om 14 867 personer bosatta i Sverige. Av dessa var 27 procent hyresgäster. Datainsamlingen skedde v 10-16 2024.

Alex Mörén
alex@dagensopinion.se