I rapporten Med ai som medel skriver TechSverige att Sverige befinner sig i ett avgörande skede inom ai och att Sveriges internationella position behöver bli starkare.

TechSverige hänvisar till Global AI Index som jämför ai-utvecklingen i länder vad gäller investeringar, innovation och införande av ai. Listan toppas av USA, Kina, Singapore och Storbritannien. Sverige kommer på plats 17.

TechSveriges förslag för ett konkurrenskraftigt Sverige
Datatillgång och syntetiska data förstärker förmågan hos ai

Säkra tillgång till beräkningskraft för ai

Minimera kostnaden och resursåtgång för regelefterlevnad

Stärk investeringar och främja ai-användning i näringslivet

Ge myndigheter i uppdrag att effektivisera och höja kvaliteten med ai

Säkra ai-kompetens för Sverige

Inrätta tio högprofilerade innovationspriser för ai

Internationellt samarbete och hållbarhet

Alex Mörén
alex@dagensopinion.se