prenumerera

Klart att du ska prenumerera på Dagens Opinions initierade veckomagasin. Vilket passar er bäst? Eller varför inte  båda?


Veckans Brief
Inriktning: för alla som jobbar med opinionsbildning

Innehåll: 20-30 artiklar om affärer, folk, metoder, verktyg, tips och praktikfall.

Exempel på ämnen: stadsbyggnad, marknadsundersökning, martech, hållbarhet, kommunikation, påverkan, Almedalen, infrastruktur, bank &  finans, snabbrörligt, pr, kommunikationsbyråer, tips, metoder och undersökningar.

Tänkt målgrupp: Lobbyister, public affairs-chefer, hållbarhetschefer, kommunikationschefer, konsulter inom pr, hållbarhet, stadsbyggnad och kommunikation samt undersökare och analytiker.

Frekvens: 40 nummer / år

Startår: 2009

 

Beaconomist
Inriktning: för alla som driver, utvecklar och gör affärer med egna kanaler.

Innehåll: 20-30 artiklar om affärer, folk, metoder, tips, verktyg och praktikfall.

Exempel på ämnen: digital transformation, utveckling av digitala tjänster och användarupplevelser, internet of things, front end, virtual reality, augmented reality, influencer marketing, sociala medier och content.

Tänkt målgrupp: Digitalchefer, affärsutvecklingschefer, webbchefer, ansvariga för sociala medier, content-chefer, ansvariga för kundresor och användaruppleverser samt leverantörer av utvecklingstjänster och design.

Frekvens: 40 nummer / år

 

Prislista
* Grundprenumeration till en mejladress på Beaconomist ELLER Veckans Brief: 2.900 kronor
* Företagsprenumeration på Beaconomist ELLER Veckans Brief upp till 9 adresser av  5.900 kronor
* Företagsprenumeration på Beaconomist ELLER Veckans Brief 10-20 mejladresser: 9.750 kronor
* Företagsprenumeration på Beaconomist ELLER Veckans Brief över 20-40 mejladresser: 17 500 kronor

* Prenumerationer över 40 mejladresser enligt offert.

moms tillkommer på alla priser

ERBJUDANDE: Paketpris för Veckans Brief & Beaconomist
Upp till fem mejladresser: 5.900 kronor

hör av dig på prenumerera@dagensopinion.se så ordnar vi snabbt och enkelt en prenumeration