”Moderaternas valkampanj kan överlag beskrivas som framgångsrik. Målet var maktskifte och det lyckades partiet med”, skriver partiet i sin analys.

Moderaterna hade dragit lärdom av misstag från valet 2018 och: åtgärdat:

* åtgärdat interninformationen.

* tagit fram fler tydliga politiska förslag.

* ökat det mediala genomslaget.
* förtydligat den interna organisationen.

Eftervalsgruppens anser även att ungdomsförbundet Muf varit ”mycket framgångsrika”, vad gäller rekrytering av nya medlemmar, skolvalet och valresultatet.

Moderaterna gick till val på en kommunikationsstrategi eftervalsgruppen sammanfattar med devisen ”massmedialt genomslag, personlig påverkan” och hänvisar till Novus eftervalsamätning som visar att Moderaterna jämte Socialdemokraterna mötte flest väljare under valrörelsen.

En intern undersökning visar att 59 procent av medlemmarna var aktiva i valrörelsen.

Moderaterna gjorde ingen stor valfilm, utan producerade i stället ”tusentals unika filmer med personliga hälsningar från Ulf Kristersson”. Partiet ”tog även ytterligare steg framåt i sociala medier”.

Eftervalsgruppen skriver:

”Sammantaget visade valkampanjen 2022 på strategisk höjd, anpassningsförmåga och att våga tänka nytt. Det är viktigt att partiet tar med sig och vidareutvecklar det inför valet 2026”.