Via en körning hos SCB har Torbjörn Hållö benat ut vad gruppen heltidsstuderande består av. Gruppen består av runt 125 000 personer och utgör en stor andel av totalt 400 000 arbetslösa. Av dessa är 70 000 i åldern 15-25 år. Ungdomsarbetslösheten brukar anges till runt 25 procent, enligt SCBs officiella mått. Den senaste tiden har det börjats diskuterats huruvida de heltidsstuderande ska räknas in bland de arbetslösa eller inte.  För regeringens ser siffrorna över ungdomsarbetslöshet betydligt bättre ut, om de heltidsstuderande räknas bort.
Det är inte okej, anser Torbjörn Hållö.
– Det finns en officiell statistik och den gäller. Alla försök att hitta ett parallellt system är dömt att misslyckas, säger han.
Ett annat skäl till att det inte går att ignorera gruppen är att många av de unga den ingår i statliga arbetsmarknadsprogram. Det rör sig om 46 000 personer, vad gäller 15-25 år ligger siffran på runt 14 000.
– Personerna i gruppen deltar i program som jobb och utvecklingsgarantin, Fas 1, Fas 2 eller Fas 3.
År 2007 låg antalet heltidsstuderande på 79 000. År 2012 låg den på 126 000.
– Huvuddelen av ökningen består av personer i arbetsmarknadspolitiska program.
LO vill göra ett nummer av statistiken och få det att framstå som om regeringen döljer arbetslöshet.
– LO skriver så i sitt pressmeddelande. Men från mitt perspektiv ville jag reda ut frågan och vilka som finns bakom fasaden bland de heltidsstuderande. Det som stör mig är att när gruppen de heltidsstuderande läggs åt sidan. Det är inte korrekt. Jag gör de för att visa att verkligheten är komplex.
Han drar två slutsatser av sitt material.
– Ökningen av antalet heltidsstuderande drivs av arbetsmarknadspolitiska program. Gymnasisterna är stabila till antalet och har inget med ökningen att göra.

Är den svenska statistiken för ungdomsarbetslöshet jämförbar med andra länders?
– SCB har nyligen kommit fram till att statistiken är jämförbar med ser olika ut i olika länder. Det är uppenbart at Österrikes och Tysklands lärlingssystem är framgångsrika. Men de unga arbetslösa är ingen homogen grupp utan i den ingår allt från de som står längst från arbetsmarknaden till högutbildade.
I sin rapport lyfter Torbjörn Hållö in citat från personer som har använt sig av statistik rensad för heltidsstuderande, bland annat från Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle:
"Men så här ser ’elefanten i rummet’ ut rensat för alla heltidsstuderande, alla som pluggar för en bättre framtid, sjunker den genomsnittliga arbetslösheten till 5 procent".
Angeles Bermudez Svankvist, då hon var generaldirektör för Arbetsförmedlingen:
 
…."den ’faktiska arbetslösheten’ 272 000 personer, eller 5,4 procent av arbetskraften”,
– Jag ville förklara vilken samhällsdiskussion som finns. När Mats Edman väljer bort alla heltidsstuderande, väljer han också bort den grupp som ingår arbetsmarknadspolitiska program. Det är inte rimligt. Jag blev mycket provocerad av Angeles Bermudez-Svankvist som borde vetat bättre. Många av personerna hon valde bort gick ju i hennes program på Arbetsförmedlingen.