Cecilia Wikström vägrade hoppa av sina arvoderade styrelseuppdrag i Beijer Alma AB och Elekta AB och därmed petar Liberalernas partiledning henne från EU-listan, som hon toppade, efter ett enhälligt beslut från valberedelsen och partiledningen.

”Den som är Europaparlamentariker får inte kunna misstänkas för att ha dubbla lojaliteter. Cecilia Wikström har inte begått några formella fel, men hennes sidouppdrag innebär en uppenbar risk att hennes politiska handlande kommer att ifrågasättas utifrån misstankar om ovidkommande hänsyn” skriver Liberalerna på sin hemsida. Nyheten dunsar ner precis som partiet hållet riksstämma i Västerås.

”Jag vill också understryka att Cecilia Wikström har hanterat styrelseuppdragen enligt gällande regelverk för Europaparlamentet. Det finns alltså inte någon misstanke om att formella felaktigheter ska ha begåtts”, skriver Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm, som också medger att partiledningen och valberedningen har begått fel.

” Valberedningen – och inte minst jag själv – borde ha insett att detta är en fråga om förtroende och då hanterat frågan om styrelseuppdragen innan Cecilia Wikström blev vald till att toppa Liberalernas EP-lista”.

Nu ska Liberalerna ”inom kort ha ett partiråd efter att valberedningen har arbetat fram ett förslag på ett nytt toppnamn”.

Liberalernas etikkommitté har gjort samma bedömning som partiledningen och skriver:

”De styrelseposter hon har i det privata näringslivet är så tunga att de arvoderas med nästan samma belopp som hennes politiska uppdrag. Detta finns en uppenbar risk för att Cecilia Wikströms politiska handlande kommer att ifrågasättas utifrån misstankar om ovidkommande hänsyn. Den förtroendeskada som i så fall uppstår påverkar inte bara Cecilia Wikström själv utan även Liberalerna. Det finns en påtaglig risk för att den etiska och förtroendemässiga diskussionen om dessa frågor kommer att prägla den kommande valrörelsen i stället för det politiska budskapet som Cecilia Wikström är den främsta budbäraren av, i så stor utsträckning att det finns en risk att Liberalernas mandat i parlamentet inte kommer att kunna behållas.