EU-kommissionen får sin första kvinnliga och första tyska ordförande när Ursula von der Leyen lyckades få en majoritet av rösterna. Men hons fick ett tunt stöd och de gröna protesterar.

Ursula von der Leyen, Tysklands försvarsminister, blir EU-kommissionen nya ordförande efter Jean-Claude Juncker. EUs starka kvinna, förbundskansler Angela Merkel, fick igenom som sin vilja. Men Ursula von der Leyen fick jobbet med en klen marginal: 383 röster jämfört med de 374 röster som krävs, berättar Politico. 327 röstade emot, 22 avstod och en röst var ogiltig. När Jean-Claude Juncker valdes 2014 fick han som jämförelse 422 röster med sig.

Efter kvällens omröstning ska Ursula von der Leyen utse sina kandidater till kommissionärer, en från varje EU-land.

De gröna i EU-parlamentet är kritiska till valet av Ursula von der Leyen och röstade nej till hennes kandidatur.

Efter flera samtal med den kristdemokratiska kandidaten Ursula von der Leyen beslutade Miljöpartiet och den gröna partigruppen att rösta nej till hennes kandidatur. De gröna anser sig inte ha fått ”tillräckliga besked om vare sig klimatet, demokratin eller migrationspolitiken”, enligt ett utskick från Miljöpartiet.

”Efter ett EU-val som kallats ett “klimatval” är det tydligt att von der Leyen saknar det nödvändiga helhetsperspektivet som krävs för att ställa om vårt samhälle i en hållbar riktning. Vi fick inga svar på frågan om hotet mot den biologiska mångfalden, hur vi ställer om till ett hållbart jordbruk, luften vi andas eller hur vi förändrar användningen av kemikalier. Massutrotningen av arter måste tas på allvar därför att den kommer att påverka oss alla, kommenterar MPs EU-parlamentariker Pär Holmgren.

”Vi vill se konkreta och kraftfulla åtgärder för att vända en ohållbar utveckling i Europa. Vi kommer att fortsätta kampen för klimatet och demokratin tillsammans med andra progressiva krafter i och utanför parlamentet”, kommenterar MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke.

De svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstade ja till kristdemokraten Ursula von der Leyen. Detta efter ”försäkringar om en mer ambitiös klimatpolitik och krav på ett tydligt ställningstagande för EUs grundläggande demokratiska principer”.