Enligt rapporten sjönk kunskapsresultaten i skolan innan såväl kommunaliseringen, det fria skolvalet och införandet av fristående skolor. 
 
Det är en beskrivning som passar väl in i Lärarförbundets utgångspunkt, att det finns fler än en orsak till att resultaten sjunker och att lärarnas status försämrats. 
 
– Det är dags att sluta leta efter en enskilt anledning och i stället sikta framåt och ta tag i de utmaningar som finns, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstand. 
 
Hon förordnar ett brett samarbete mellan stat, kommun och fristående skolor för att skapa förutsättningar för att öka attraktionskraften i läraryrket. 
 
Hur ser du på den politiska situationen just nu?
– Vi befinner oss lite i ett vakuum men vi ser ingen anledning till att partierna skulle prioritera ned satsningar på skolan och höjda lärarlöner. Inte heller att väljarna, som ansåg att skolfrågan var viktig i höstas, skulle ha ändrat inställning.
 
Oscar Örum