Westander har sammanställt hur mycket publicitet Sveriges länstrafikbolag har fått i form av tidningsartiklar och nyhetsinslag. Därefter har man ställt publiciteten i förhållande till respektive trafikbolags totala antal resor under första delen av 2012. Undersökningen visar att Region Gotland hamnar i topp med 178 pressklipp per miljon resor medan SL hamnar i botten med sju. 
 
Vad drar du för slutsatser av undersökningen?
– Jag tror att man kan dra slutsatsen att det finns mycket att göra när det gäller att få ut information till allmänheten. Då kan man på sikt öka det kollektiva resandet, något som är nödvändigt om branschen ska nå målet att fördubbla kollektivresandet till 2020. Genom att skapa publicitet kan länstrafikbolagen få mer genomslag och påverka resandet, säger Frida Blom från Westander. 
 
Gör ni skillnad mellan bra och dålig publicitet?
– Nej, det gör vi inte. Det är alltid viktigt när man jobbar med publicitet att man analyserar och värderar innehållet. Men vi tror att resultatet säger något om det publicitetsarbete som görs. 
 
Länstrafiken blir ofta utskälld snarare än rosad. Är inte det relevant att titta på innehållet?
 – Jo, det är absolut relevant. Men vi börjar med att titta på hur mycket publicitet länstrafiken har fått totalt. 
 
Vet svenskar för lite om kollektivtrafik eller varför behövs mer press? 
– Vi tror att varje länstrafikbolag kan jobba mycket med att föra ut information om satsningar de gör, skapa en närmare dialog med resenärer och informerara tydligare om förändringar. De kan också bli bättre på att skapa egna nyheter om kollektivtrafiken och därmed påverka resvanor. 
 
 
Oscar Örum