Narva förtroendebarometer har 107 läkare svarat på frågor om sitt förtroende för samhällsinstitutioner, politiska partier och medier. Indexet anger nettot mellan den andel som har förtroende och inte förtroende för en undersökt aktör.
 
Vad gäller samhällsinstitutioner ligger Läkemedelsverket i topp med 89 procent följt av Svenska Läkarsällskapet (78) och Statens beredning för medicinsk utredning, SBU(76).
 
I botten ligger Försäkringskassan med -33, SKL (-10) och närmaste landsting (-7,5). Dessa har alltså en större andel som saknar förtroende för dem.
Inget politiskt parti kommer upp ett positivt förtroende. Det gäller inte minst de partier som verkligen profilerar sig på vårdfrågan. Liberalerna har högst förtroende med -6,5 följt av Centerpartiet och Moderaterna, båda med -8,4.
Bland medierna ligger branschtidningarna i topp med Läkartidningen på 82 procent följd av Dagens Medicin (62) och Dagens Nyheter (47). I botten återfinns Expressen (-59) och Aftonbladet (-63).
Kristdemokraterna som försöker profilera sig inom vården kommer på plats fem med -18 efter Socialdemokraterna (-17). I botten ligger Sverigedemokraterna (-57).

Det låga förtroendet bland partierna kan ha att göra med att de prioriterar andra vårdfrågor än läkarna. Politikerna sätter som exempel kortade vårdköer högt medan endast 2,8 procent av läkarna anser att det är viktigast.
 

läkarnas prioriterade valfrågor är
förbättrade arbetsförhållanden 27 procent
stärkt primärvård  23 procent
fler vårdplatser på sjukhusen 19 procent