Rapporten har beställts av regeringen och har varit en snackis i kommunikationsbranschen. På sina håll har man fruktat att rapporten ytterligare ska dra undan fötterna på professionella kommunikatörer som har blivit ett politiskt slagträ i debatten om hur myndigheterna ska spendera sina pengar.

–  Statskontorets slutsatser kring myndigheternas kommunikationsarbete är ett styrkebesked för Sveriges offentliga kommunikatör. I synnerhet gläds vi åt att Statskontoret konstaterar att myndigheternas kommunikationsarbete ligger inom ramen för deras uppdrag och uppgifter t ex att informera medborgarna om dioxin i fisk, barns rättigheter och att få fler att vaccinera sig, säger Caroline Thunved, vd och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer och fortsätter:

–  Nu återstår att se hur regeringen hanterar detta vidare.