”Att påstå att mjölken har netto noll klimatavtryck ger konsumenterna fel bild av produktens påverkan. Arla har inte kunnat bevisa att påståendet stämmer”, skriver KO på sin hemsida.

Arla har köpt växthusgaskrediter för att få till noll i nettoutsläpp för netto-noll produkterna som lanserades 2019. Men reklamen anmäldes till KO som ansåg att Arla inte tydligt nog beskrev vad man hade gjort och vad netto noll, något som Arla ska förtydligat på förpackningarna och hemsida.

Men KO har inte nöjt sig.

” Som ett mervärde för ekokonsumenterna har Arla valt att klimatkompensera i projekt som fokuserar på att bevara och skapa naturliga kolsänkor. Det är något som också i Parisavtalet betonas som viktiga åtgärder parallellt med kraftiga utsläppsminskningar”, kommenterar Victoria Olsson hållbarhetschef på Arla i Sverige.

Hon anser att Arla följer praxis.

”Vi kan också konstatera att de experter konsumentverket anlitat inte ifrågasätter Arlas beräkningar av produkternas klimatpåverkan. Arla har lagt stor vikt vid på att göra informationen till konsumenter så tydlig det bara går på förpackningar och hemsidor”.

Arla ”välkomnar att det utvecklas praxis för kommunikation av miljöpåståenden”.

”Netto noll är ett begrepp som används i klimatarbetet av både företag, organisationer som FN och EU samt av länder. Arlas avsikt är ingen annan än att följa lagstiftningen och gällande praxis. ” kommenterar Victoria Olsson.