Undersökningen genomfördes 28 december 2017 – 14 januari 2018 med 2 000 som svarade via en en slumpmässigt rekryterad panel.
 
Undersökningen slår först fast att kvinnor och män inte har några stora skillnader i uppfattningen om var gränsen går när det gäller att kommentera, krama eller pussa kollegor.
 
Undersökningen visar att 5 procent av kvinnorna och 1 procent av männen anser sig vara utsatta för sexuella trakasserier de senaste 12 månaderna. För kvinnor i åldern 18-29 år ligger siffran på 11 procent.
 
34 procent av alla kvinnor mellan 18-64 år uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier under sitt arbetsliv. Motsvarande siffra bland män är 7 procent.