På ett seminarium anordnat av IVAs Näringslivsråd betonade Jacob Wallenberg vikten av EU för det svenska näringslivet och för utvecklingen i Europa. Han tycker att EU-debatten i Sverige är "inskränkt".
 
– Debatten tar inte upp vilken roll EU har för Sverige.
Jacob Wallenberg betonade även vikten av EU som sammanhållande kraft för länder som "riskerar att bytas söder" och vikten av EU för uppbyggnaden av länderna i Östeuropa.
– Polens ekonomi (Polen är medlem i EU) är i dag dubbelt så stor som Ukrainas (ej medlem). De brukade vara lika stora. För mig är det ingen slump.
Jacob Wallenberg varnade för "ytterlighetspartier" som vill ta sig in i EU-parlamentet.
– Vi ser hur ytterlighetspartier som Le Pens (Front National) och Sverigedemokraterna aktiverar sig. De har en plan. Tanken är att gå in och förstöra så mycket som möjligt.