DEBATT. Regeringens stödpaket når inte de allra minsta företagen, som riskerar att hamna helt utan hjälp i coronakrisen. Ett sätta att lösa det, kan vara ett CSN-lån för småföretagare, anser Företagarförbundet

Ett flertal försök att sjösätta stödpaket har nu misslyckats med att nå de minsta företagen. Försöken fastnar i villkor som tex. Bedömning av företags livskraft efter krisen? Kort återbetalningstid? Intyg om förlorade intäkter? I en enkät från Företagarförbundet upplever hela 70 procent av småföretagarna att de inte ha haft någon nytta av annat än sänkt arbetsgivaravgift och korttidsjobben. Sammantaget verkar det som om regeringen vill att det skall se ut som om politikerna hjälper till, men samtidigt saknas den reella ekonomiska viljan. Nu måste Finansministern våga gå in i sina lador och hämta några säckar pengar. Det är på allvar runt om i landet för hundratusentals arbetstagare, företag och människor.

De insatser som ändå gjorts och som fungerat missar dessvärre en stor grupp. Ensamföretagarna och de enskilda firmorna har hamnat sist i kön och helt utanför alla krispaket och stödinsatser.

Dessa 400 000 enskilda näringsidkare är lika viktiga medborgare att stötta som alla andra som nu ges omsorg i form av stärkt A-kassa och korttidspermittering. De är viktiga samhällsfunktioner som kulturarbetare, frilansjournalister, taxichaufförer, caféägare, frisörer, städare, snickare, korvkiosksinnehavare, pizzabagare, butiksinnehavare, med flera. Dessa ensamma, och i sammanhanget små hjältar och deras tjänster tar vi för givna. Vi har ALLA samma skyldighet att hjälpa dessa enskilda firmor i denna svåra tid som storföretagen.

Företagarförbundet föreslår en enkel lösning:  Lån för framtiden, ett slags CSN-lån.

Att låna till ungdomar för att de ska studera handlar om vår framtid, på samma sätt handlar ett slags CSN -lån till enmansföretagen om att erbjuda dem en framtid, så att de kan fortsätta erbjuda oss andra i samhället sina tjänster i en framtid efter krisen.
Nu handlar det om att ge dessa en chans att övervintra, en chans att bedriva sin verksamhet på sparlåga. Alternativet som regeringen erbjuder idag är att låta dem  konkursa och överflyttas till A-kassa eller kommunala sociala skyddsnät. Det måste betraktas i både medborgare och politikers syn som en dålig idé, en dålig affär, och ett dåligt ansvarstagande från ett land och en regering.

Regeringen bör möjliggöra för enskild firma och handelsbolag att låna ett CSN lån med en låg ränta på 0,16 procent och lång återbetalningstid, 10 år.  Med ett CSN-lån i 3-4 månader till delar av lönen under denna historiska kris kommer dessa företagare fortsätta kunna gå till jobbet trots att hälften av kunderna skrämts att sitta hemma, service och tjänster i samhället kommer att hållas igång och små och stora orter runt om i Sverige kommer att leva vidare under och efter krisen.

System och logistik har förutsättningar att fungera hos CSN som redan idag administrerar upp emot 1 miljon mottagare av studiebidrag och studiestöd, det behövs bara politisk vilja att styra över medel från riksbankens 500 miljarder.

Ett CSN-lån kan ge 100-tusentals ensamföretag möjligheten att övervintra, att hålla igång sin verksamhet på sparlåga, att erbjuda sin service, sina produkter och sina tjänster till dem i samhället som faktiskt även under krisen efterfråga dessa.

Med denna relativt lilla insats så räddas många samhällsfunktioner som vi tar för givna samt inte minst människorna bakom och deras öden.

Mats Assarsson, förbundsordförande, Företagarförbundet

Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet