Däremot är de fas 3-deltagare som saknar sysselsättningsplats mindre nöjda och totalt sett tycker mer än hälften, 69 procent, av de svarande att deras uppgifter i den sista delen av Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti är meningsfulla.
 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har i en ny rapport studerat 250 000 individer som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin mellan 2007 och 2012 och genomfört telefonenkäter vid två tillfällen med långtidsarbetslösa som hamnat i fas 3, eller den så kallade sysselsättningsfasen.
 
Däremot tror mer än hälften av fas 3-deltagarna med sysselsättningsplats att deras arbetsuppgifter hade blivit helt eller delvis utförda utan dem, antingen av en annan praktikant eller av någon som jobbat ideellt.
 
”Det verkar alltså enligt de svarande i stor utsträckning vara fråga om en parallell arbetsmarknad, snarare än att någon anställd hade gjort uppgifterna”, skriver rapportförfattarna.
 
Rapporten visar även att cirka 29 procent av de långtidsarbetslösa som hamnat i fas 3 går vidare till ett jobb. Dock är det endast en av tio, 8 procent, som får jobb utan statligt stöd medan 21 procent får ett subventionerat arbete.
 
Fas 3-deltagare som lyckats få osubventionerade jobb står enligt rapporten ”närmare arbetsmarknaden i alla aspekter vi kan observera”.
 
Av drygt 250 000 deltagare mellan 2007 och 2012 lämnade närmare hälften, 49 procent, jobb- och utvecklingsgarantin innan de hamnade i fas 3 för antingen ett osubventionerat jobb (28 procent), ett subventionerat jobb (44 procent) eller av andra orsaker.
 
De vanligaste aktiviteterna i de första två delarna är jobbsök och coaching, vilket innebär framförallt hjälp med att skriva cv och personligt brev. Däremot är det mindre vanligt med arbetsgivarkontakter.
 
61 procent av de som når fas 3 tycker enligt rapporten att de inte fått tillräckligt hjälp med att söka arbete under de första två faserna och 65 procent ville ha mer hjälp med att hitta praktikplatser. 32 procent tycker inte att aktiviteterna i fas 1 och 2 varit anpassade efter deras behov.