Omsättningen ökade 19 procent till 18,6 miljoner kronor. Byråintäkten steg med 36 procent till 10,1 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade från 7 till 18 snittanställda. Personalkostnaden ökade med 89 procent till 6,8 miljoner kronor.

Rörelseresultatet vände från en vinst på 1,6 miljoner kronor till en förlust på 48 000 kronor.