Siffrorna presenteras i en debattartikel i Dagens Nyheter på temat att det blir allt svårare att mäta opinionen korrekt med dagens metoder. Demoskop undersökte allmänhetens telefonfiltrering via 1 015 online-intervjuer genom en befolkningsrepresentativ panel  rekryterad via drygt 400 socioekonomiskt stratifierade webbplatser under november 2017.
 
”Undersökningen indikerar att en relativt stor del av allmänheten i dag är omöjlig eller mycket svår att nå via traditionella telefonundersökningar. Motviljan mot okända telefonkontakter är numera betydande”, skriver Anders Lindholm, vd och Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.
 
* 63 procent av respondenterna angav att de sällan eller aldrig svarar när de blir uppringda av okända nummer på mobiltelefonen.
* 29 procent uppgav att de har installerat mobilappar som automatiskt blockerar samtal och sms från nummer som identifierats som säljnummer, vilket också sker med med nummer som används i telefonundersökningar.
* Även bland respondenter som lyfter luren är ”svarsbenägenheten vacklande”.
* Undersökningen visar att ”mixade metoder kan vara ett delsvar på bortfallsproblemet”.
”Genom att kombinera intervjuer som bygger på olika kontaktmetoder kan urvalsfelen sammantaget minska”, skriver Anders Lindholm, vd och Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.