I undersökningen deltog 60 procent av företagen i finanssektorn. 

  • 58 procent anser att flytten är negativ för Sveriges attraktivitet som finansiellt centrum, medan 5 procent anser att det är positivt.
  • 49 procent anser att Nordeas flytt är negativ för finanssektorns styrka.
  • 36 procent anser att flytten är negativ för jobb och tillväxt i Sverige.
Samsynen är stor mellan olika typer av bolag vad gäller flyttens betydelse för Sveriges attraktivitet som finansiellt centrum styrka.
Däremot spretar det lite vad gäller påverkan på finanssektorns styrka där 15 procent av fintech-bolagen ser positivt på flytten och 26 procent negativt.