Det är Olle Zetterberg som slutar. Han har startat ett eget bolag.
Birgitta Palmér, presschef på Visit Stockholm, bekräftar uppgifterna.
– Han har gått i pension.
Som tillförordnad ersättare har Anna Gissler utsetts. Hon har jobbat som chef för Stockholm Business Region Development sedan 2008.

Stockholm Business Region
Stockholm Business Region är ett helägt bolag till Stockholms stad och del av Stockholms Stadshus AB. Bolaget är tillsammans med sina två dotterbolag Visit Stockholm och Invest Stockholm, ansvarigt för att marknadsföra och utveckla Stockholm som etablerings- och turistdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Målsättningen är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.