EMI, som står för exportchefsindex, ökade med 3,2 enheter till 62,9 första kvartalet i år.
 
Uppgången ”förklaras helt och hållet av en kraftig uppgång” i exportchefernas prognoser, som ökade med 7,5 enheter till 64,4 under det första kvartalet i år.
 
Däremot är exportföretagen ”genomgående något mindre optimistiska om nuläget”.
Exportcheferna är dock nöjda med lönsamheten i exportförsäljningen och orderstockarna.
 
Andelen företag som förväntar sig längre leveranstider på tre månaders sikt ökade från 11,8 till 14,3 procent första kvartalet.
Andelen företag som förväntar sig kortare leveranstider minskade samtidigt från 14,1 till 8,3 procent.
Index för förväntad efterfrågan ”ökade påtagligt” från Västeuropa och Nordamerika, men ”föll” för andra kvartalet i rad för Asien och Oceanien.