Besöksnäringens branschorganisation Visita har värvat en näringspolitisk chef.

Jobbet går till Anna Wallén som jobbar som verksamhetsledare på Järnvägsklustret i Västerås. Hon har även en bakgrund som riksdagsledamot för Socialdemokraterna 2010–2018. Hon satt då bland annat näringsutskottet.

Anna Wallén ersätter Anna Cederschiöld Stuart som slutade för ungefär ett år sedan.

”Anna Wallén har en lång och gedigen bakgrund inom politiken på såväl nationell som regional och lokal nivå och har dessutom arbetat med frågor som direkt rör besöksnäringen. Anna kommer att ytterligare förstärka Visitas näringspolitiska arbete, vilket kommer vara centralt för att besöksnäringen ska kunna återstarta efter pandemin”, kommenterar Visitas vd Jonas Siljhammar.