Riksrevisionens uppdrag går ut på att se till att skattepengar inte används slösaktigt. Myndighetens representationspolicy säger att representationen skall präglas av restriktivitet och gott omdöme.
 
Dagens Opinions granskning visar att även Riksrevisionen kan sätta sprätt på skattepengar på sina interna fester. Det senaste julbordet var betydligt dyrare än de föregående åren. Det beror på att Riksrevisionen bjudit för första gången på alkohol och underhållning.
 
Den senaste julfesten 2011 var mer än tre gånger dyrare än 2008 och mer än dubbel så dyr som 2010.
 
2008 kostade Riksrevisionens julfest skattebetalarna 47 328 kronor, 2009 blev det något dyrare och uppgick till 64 676 kronor. År 2010 kostade julfesten på Riksrevisonen 60 151 kronor.
 
I fjol ökade kostnaderna dramatiskt till 146 246 kronor, en ökning med 86 095 kronor i jämförelse med 2010.
 
2010 kostade en jultallrik hos Riksrevisionen 250 kronor och 2011 kostade den 345 kronor.
 
Men den största ökningen står alkohol och underhållning för.
 
2010 bjöd Riksrevisionen sina anställda på lättöl eller must som kostade 2 600 kronor. I fjol bjöds de anställda på julglögg för 4 500 kronor, vin för 4 725 kronor och starköl för 2 484 kronor.
 
Underhållningen bestod av ett föredrag från “Galenkonsulten” Johnny Sundin och kostade 39 375 kronor.
 
Riksrevisionen har en annan tolkning på vad ökade kostnader för julfester beror på.
 
“Kostnaden för julbordet 2011 är dyrare än övriga år , vilket förklaras av att tidigare år har julfesten som anordnats för personalen i Stockholm hållits i våra egna lokaler men av brandsäkerhetsskäl kunde inte detta göras 2011. Riksrevisionen valde därför 2011 att anordna julfest på en annan lokal.” skriver Bojan Lindvall, chef för hr-och ekonomi på Riksrevisionen.
 
Lokalhyran för lokalen där Riksrevsionen hade sin fest var på 3 000 kronor.
 
Tonchi Percan