Rökning orsakar åtta miljoner dödsfall varje år och cirka 14 000 av dessa sker i Sverige. Det är ingen nyhet, men ändå har vi inte vidtagit de nödvändiga åtgärder som WHO rekommenderar för att minska tobaksbruket. Allt mediefokus riktas idag mot Coronapandemin som nu har orsakat drygt 10 000 dödsfall. Nästan alla som dött hade bakomliggande sjukdomar och en studie gjord i kina visar att rökning är en stor riskfaktor för att bli svårt sjuk eller dö av viruset. Det är heller ingen nyhet att rökare löper ökad sjukdomsrisk, men kanske kan den nya pandemin aktualisera rökningens skadlighet? Det är hög tid att världens beslutsfattare gör mer för att stoppa den alltjämt pågående tobaksepidemi som årligen skördar miljontals liv och dessutom utgör ett hot mot samtliga globala hållbarhetsmål.

Varje år dör runt 1,2 miljoner människor på grund av passiv rökning. Utöver riskerna med andrahandsrök är tobaksbruk även ett smittsamt beteende. A Non Smoking Generations årliga Novusrapport visar att kompisars påverkan är den främsta orsaken till att börja med tobak bland unga. Ingen planerar att bli rökare men när kompisen bjuder är det svårt att tacka nej. För att skydda barn och unga från att smittas av tobak krävs fler tobaksfria miljöer. Högsta prioritet borde vara att införa en lag om tobaksfri skoltid som omfattar samtliga tobaksprodukter under den tiden som elever och personal spenderar i skolan.

Åtta av tio tobaksbrukare börjar i tonåren och i dagsläget är det lätt att få tag på tobak som minderårig. En enkel åtgärd för att minska ungdomars tillgång till tobak är att höja åldersgränsen och införa ett exponeringsförbud. I Danmark har handeln tagit eget ansvar och själva beslutat om att ta bort tobaken från hyllorna. Nu uppmanar vi svenska handlare att göra samma sak. Om inte annat skulle ett tillfälligt försäljningsstopp kunna minska dödligheten i covid-19. En annan effektiv åtgärd för att minska tillgången bland unga är att höja tobaksskatten och tobakspriset. Trots att WHO rekommenderar att tobaksskatten ska utgöra minst 75 procent av slutpriset på tobaksprodukter utgör skatten knappt 50 procent av tobakspriset i Sverige. Att höja tobaksskatten är dessutom ett enkelt sätt att finansiera tobaksförebyggande arbete.

WHOs tobakskonvention fastställer att tobaksindustrins intressen alltid är oförenliga med folkhälsopolitiska intressen. Den svenska tobaksindustrin är framgångsrik i sitt påverkansarbete och har aktivt förhindrat eller fördröjt nödvändiga beslut om insatser för att skydda barn och unga från tobak. Samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade ökar risken för ohälsa och ökar mottagligheten för andra droger.

Nu är det hög tid att ta barn och ungas hälsa på allvar och stoppa den smittspridning som pågår i skolan. A Non Smoking Generation efterlyser:

 

* En lag om tobaksfri skoltid

* Reklam- och exponeringsförbud för samtliga tobaksprodukter

* Höj åldersgränsen för tobaksköp till 20 år

* Höj tobaksskatten och använd intäkterna till tobaksförebyggande insatser

 

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation