Undersöknings- och insiktsplattformen Brilliant Future byter vd som får i uppgift att ta ut bolaget i Europa.

Planen är att bli Europas ledande bolag inom kund- och medarbetarundersökningar.

Personen som får uppgiften att leda den resan är Andreas Ferm, som idag är interimchef på Brilliant Futures systerbolag Edge. Han har även varit vd på Telenor Inpli.

Andreas Ferm ersätter den 1 januari styrelseproffset Lars Gundersen som har agerat tillförordnad vd sedan början av året.

Han tar även plats i ägarkoncernen Wise Groups ledningsgrupp.