Almegas styrelse har fattat beslut om att sänka priserna. Så här mycket billigare blir det att vara medlem i tjänstemännens arbetsgivarorganisation.
Almega sänker priserna från årsskiftet.
”Vi har de senaste två åren sett över våra kostnader vilket gör att vi nu kan sänka avgiften utan att göra avkall på den höga kvaliteten i våra tjänster. Vi vill ge medlemsföretagen en riktigt god service för de avgifter man betalar, och kommer fortsätta utveckla Almegas verksamhet som en modern och framstående arbetsgivar- och branschorganisation”, berättar Almegas vd Anna-Karin Hatt, i ett utskick.

medlemsavgiften består av fyra delar
* en fast avgift på 3 000 kronor per år.
* en avgift till Svenskt Näringsliv.
* en avgift till en branschförening inom Almega.
* en rörlig del baserad på summan av ett års löner.
 
Det typiska medlemsföretaget har 25 anställda med en medellön på 30 000 kronor per månad.
För typföretaget sänks den rörliga delen med 7 procent motsvarande 2 000 kronor mindre per år.