På affischerna syns toppnamnet Alice Teodorescue Måwe och Ella Kardemark samt partiledaren Ebba Busch. KDs slogan lyder Gränser & frihet.

I samband med avtäckningen av affischerna berättar KD även om sitt nya politiska huvudnummer i EU-valet, en uppdaterad Migrationspakt. Ebba Busch kallar den Migrationspakt 2.0.

–  Det är bra att EUs migrationspakt är på plats men den löser gårdagens problem och för en situation när flyktingarna redan har kommit.

KDs förslag för EU bygger på partiets nationella migrationspolitik. Förslaget går ut på att flyktingar ska söka asyl utanför Europa och delas in i olika grupper som familjeåterförening, humanitära skäl eller arbetskraft. Länderna inom EU ska sedan själva kunna avgöra hur många flyktingar som de vill ta emot. Tanken är att flyktingar som kommer på eget bevåg ska avvisas.

–  Vi växlar över till ett kvotflyktingssystem och riktar asylen till de mest behövande snarare än de med mest resurser. Man söker asyl innan man kommer till Europa. Då vet man hur många som kommer och vilka som kommer.

Kristdemokraterna kommer i sin valrörelse även att ta upp följande områden:

* Säkerheten och oberoendet, försvarsindustrin behöver förstärkas, Frontex ska utökas.

* Svensk skog och mark ska inte ”detaljregleras av EU”.

* En ”realistisk klimatpolitik” med ”folklig förankring”.

* Prioritet på den ekonomiska och personliga friheten, med uppdaterad lagstiftning, ”speciellt när det kommer till digitaliseringen och utvecklingen av ai”.