Det svenska elparksföretaget Voi är kritiskt till Stockholms stads planer på att införa en årsavgift på 1 400 kronor för varje elsparkcykel som ställs ut.

Stockholms stad säger sig vilja få ordning på parkeringarna av elsparkcyklarna som nu uppgår till 14 000 enligt staden. En del av lösningen är ska vara en årsavgift på 1 400 kronor per cykel. Det ska krävas polistillstånd för att ställa ut cyklar. Och elsparkcykelföretagen ska också tvingas programmera in i vilka zoner cyklarna inte får parkeras.

– Vi är generellt sett för avgifter om de ligger på en rimlig nivå och skapar nytta för stadens invånare. Vi hade varit för dem om vi bedömde att de skulle lösa ett problem, men ser snarare att detta kommer försvåra parkeringssituationen, säger Eric André, Sverigechef för Voi.

Han säger vidare:

– Den föreslagna avgiften är drastiskt högre än vad vi ser i andra jämförbara Europeiska städer. Avgifterna kan inte heller öronmärkas för några parkeringslösningar. Helldén har de facto dragit sig ur förhandlingar där branschen åtagit sig att investera miljoner i till exempel finansiering av parkeringsplatser och tredubblade parkeringspatruller som är ute och parkerar om fordon. Det är inte bara vi operatörer som förlorar på detta, utan även stockholmarna.

Enligt Voi vill Stockholm införa en ”straffavgift”.

– Det här är en straffavgift på en redan icke-subventionerad, grön mobilitetstjänst. Det här är bakåtsträvande symbolpolitik som stryper innovation och som slår undan benen för en ny bransch som gör att människor kan transportera sig miljövänligt, covidfritt, smidigt, billigt och som hjälper städer att uppnå sina klimatmål.

Voi hänvisar även till Stockholms Handelskammare, som ska ha låtit advokatfirman Delphi reda ut rättsläget kring avgifterna och kommit fram till att kommunerna inte har rätt att ta ut någon avgift.