Stockholm, hemstad för mobilitetsföretag som M och Voi får, inför krav på polistillstånd, avgifter för uthyrning av elsparkcyklar samt tvång på att programmera in platser med parkeringsförbud.

Det kommer att krävas polistillstånd för att ställa ut elcyklar. Utöver det inför Stockholm en årsavgift på 1 400 kronor per elsparkcykel. Stockholm kommer också att införa särskilda parkeringszoner på platser där många elsparscyklar befinner sig. Där det blir tillåtet att parkera, men inte i övriga intilliggande områden.

”Vi kommer (att) tvinga alla som vill hyra ut elsparkcyklar att programmera in stadens parkeringsförbud i sina system. För en enskild användare kommer det alltså inte att vara möjligt att avsluta sin resa på en otillåten plats”, kommenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp).

Bakgrunden är att antalet elsparkcyklar i Stockholm har nått vad staden anser vara en ”rekordnivå” med över 14 000 fordon.

”Ingen som rör sig i Stockholm ska vara rädd för att snava över en elsparkcykel”.