De nya lagarna reglerar bland annat hur elfordonen parkeras (i cykelställ/särskilda p-platser) och framförs i trafiken (samma regler som för cyklar). Lagarna ska komma till rätta med slarviga parkeringar och ansvarslös körning.

Rickard Bröms, vd och grundare av Vässla är skeptisk:

”En bättre lösning för att uppnå större trafiksäkerhet är att minska antalet parkeringsplatser för bilar i innerstan eftersom de står stilla 95 procent av tiden. På så sätt skapas mer utrymme för säker infrastruktur för mikromobilitet. Regeringen borde se på Paris där man har tagit bort 10 000 parkeringsplatser. Problemet är inte elsparkcyklar utan problemet är bilar”, kommenterar han.

Voi uppmanar kommunerna att avsätta mer yta för parkering av elfordonen.

”Vi kommunicerar med våra användare hur de får parkera och inför nya tekniska funktioner för att hjälpa användare att hitta parkeringsplats. Men för att få ordning på parkeringssituationen behövs också infrastruktur som möter upp efterfrågan från de hundratusentals människor som dagligen använder elsparkcyklar”, kommenterar Christina Moe Gjerde, Nordenchef på Voi.

Voi konstaterar att flera kommuner gör undantag från regleringen, något som företaget applåderar.

“Vi applåderar att Göteborg och Västerås nu tar tillfället i akt att se över hur delad mikromobilitet kan få en naturlig plats i staden. Vi på Voi vill lika mycket som alla andra få ordning på parkeringssituationen, men samtidigt är det viktigt att inte hämma utvecklingen för en transporttjänst som bidrar med ökad bilfri mobilitet”.