Västsverige med Göteborg ”som motor” ska blir världsledande i elektrifiering av trafik. Och då krävs insatser från rikspolitikerna. Det är budskapet av en tung delegation påverkar som rullar in i riksdagen onsdagen den 24 april 2019.

Delegationen består av Västra Götalandsregionens regionstyrelses ordförande Johnny Magnusson, Göteborgs kommunstyrelses ordförande Axel Josefson och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Delegationen ska träffa näringsutskottet, trafikutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet och bjuda på riksdagsfrukost. Även Volvo Cars, AB Volvo och Stena AB representeras.

Maria Strömberg, chef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg har berättar vad hon hoppas att delegationen ska få ut av resan.

– Dels vill vi väcka uppmärksamhet för den snabba utveckling som sker och näringslivets behov av en ännu snabbare utveckling. Vi ligger bra till i Göteborg, men vi ser också att andra städer tar till kraftfulla åtgärder när det gäller att förbereda sig på elektrifiering.

– Det andra är att Sverige har bestämt att fordonsflottan ska var fossilfri och då tror vi att elektrifiering är viktigt väg att gå. Då behöver vi samarbeta på nationell nivå. Då behövs investeringar.

Vad behöver poltikerna göra?
 – Dels vill vi att de i kommande budgetar avsätter investeringsstöd till att stötta uppbyggnaden av infrastruktur och funderar på hur energikapaciteten ska planeras och räcka till. Dels behöver vi samarbeta för att synliggöra (internationellt) det som görs i Sverige.

Vilken infrastruktur ska investeras i?
 – Det kan handla om att elektrifiera vägar, men framförallt om hur en laddningsstruktur ska planeras i städerna och då särskilt mellan städer. Det handlar också om godstransporter och att vi får en utveckling av elektrifierade arbetsmaskiner. Då har det offentliga ett särskilt ansvar när man handlar upp olika byggen.

Hur mycket pengar behövs?
– Det vet jag inte. Vi är inte ute på en tiggarresa utan vill synliggöra vad vi gör och snabba på utvecklingen.