Västsvenska Handelskammaren har i en undersökning tittat på de 20 största städerna i Sverige och granskat järnvägsförbindelserna mellan 14 av städerna.
 
Av dessa 14 städer var förbindelsen mellan Göteborg och Borås sämst, säger Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef för Västsvenska Handelskammaren. Den näst sämsta förbindelsen – Helsingborg-Halmstad – var hela 29 procent snabbare.
 
Undersökningen är till stor del en reaktion mot Trafikverkets kapacitetsutredning av den svenska järnvägsnätet, som visade att sträckan Borås-Göteborg inte hade några kapacitetsproblem. Utredningen mätte dock endast hur många som får tåglägen för sträckan.
– Nu är det så att det är väldigt få som söker tåglägen där, och då får ju alla det. Det framstår då som om det inte finns några kapacitetsproblem, säger Stefan Gustavsson.
 
Men verkligheten är alltså en annan.
– Vi vill med den här undersökningen etablera en bild bland politiker och tjänstemän om att det inte alls är en “grön” järnväg. Vi vill etablera det som Sveriges sämsta järnväg.
 
Det ska göras genom bland annat seminarier, dit tunga politiker som Åsa Romson (mp), Anders Ygeman (s) och Malin Löfsjögård (m) bjudits in.
– Sedan ska vi sprida det här i flera olika sammanhang. Vi har redan uppmärksammat infrastrukturministern om den här undersökningen, säger Stefan Gustavsson.
 
Förhoppningen är att det i slutändan byggs en bättre järnväg.
– Vi tror att Västsverige skulle tjäna på att bättre integreras. Det vore bra om Göteborg och Borås fattades som en region med en gemensam arbetsmarknad. Bra infrastruktur skulle skapa den känslan.
 
Ardalan Samimi