Rapporten heter Yrken för livet kräver bättre villkor, och består i huvudsak av två undersökningar genomförda blad Vårdförbundets medlemmar, medlemsdialog ”Höjda röster”, som handlar om läget i vården och genomfördes under våren 2021, samt en medlemsundersökning från december 2021.

* Tre av fyra anser att arbetsbelastningen har ökar under pandemin.
* 81 procent anger att de behöver längre återhämtning nu än för pandemin.
* 34 procent anger att det inte riktigt hinner ta två pauser och lunch under ett arbetspass.
* 27 procent kan inte påverka sitt arbetsschema. 15 procent anser att schemat inte stämmer med hur de faktiskt jobbar.
* 15 procent anser att de har en tillfredsställande arbetsmiljö.
* Åtta av tio anser att arbetsbelastningen är hög/mycket hög.
* Nära sex av tio medlemmarna menar att stressen påverkar hela livet. Drygt hälften säger att stressen får dem att överväga att byta jobb. Fyra av tio anser att stressen är det mest negativa med jobbet.
* Drygt 50 procent anger att lägre arbetsbelastning är viktigast för att förbättra arbetsmiljön.

”Det är en skam för Sverige att hälso- och sjukvårdens arbetsmiljö tillåts vara så här dålig. Vår bild är att de orimliga krav som ställs på medarbetare i vården inte skulle accepteras i mer manligt dominerade branscher. Stressen påverkar hela vårdpersonalens liv och man betalar med sin hälsa och går ner på ’frivillig’ deltid för att orka. Men deltid leder ju till sämre lön och pension och detta är ett gigantiskt jämställdhetsproblem”, kommenterar Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro.