Inför valrörelsen och på 1 maj tar Vänsterpartiet position i pensionsfrågan.

40 minuter innan Magdalena Andersson(s) presskonferens på LO-borgen presenterar Vänsterpartiet ”en färdig modell” som ska höja pensionerna med ”drygt” 13 procent.

Vänsterpartiet vill också införa en ”gaspedal” i pensionssystemet som skulle höja pensionerna ”de år då systemet har goda finanser”.

Förslaget ska höja den disponibla inkomsten för ett pensionerat vårdbiträde med runt 1 600 kronor i månaden. I snitt höjs pensionerna med 13,4 procent år 2024, om Vänsterpartiet får infria sitt vallöfte.