Centerpartiets valanalysgrupp konstaterar att det ”inte var sakpolitiken utan värderingarna som gjorde att väljare röstade på Centerpartiet i detta val” och att endast ”4,6 procent av hela väljarkåren tyckte att Centerpartiet hade bäst politik i deras viktigaste fråga”. Bara 68 procent av Centerpartiets egna väljare ansåg att deras parti hade bäst politik.

Centerpartiets valanalysgrupp anser att partiet hade ett dåligt utgångsläge inför valrörelsen och förklarar det med partiets vägval i under regeringskrisen sommaren 2021.

Gruppen skriver i sin analys:

”När högern och vänstern gick ihop för att förstöra det gynnsamma politiska spelfält som vi hade skapat genom januariavtalet, valde vi att lägga oss i stället för att syna. Det förändrade förutsättningarna för Centerpartiet att bedriva politik resten av mandatperioden. Våra ställningstaganden i statsministeromröstningarna och i budgetomröstningen i november 2021 skapade osäkerhet internt och otydlighet externt om Centerpartiets syn på regeringsfrågan och vilka trovärdiga regeringsalternativ som partiet skulle kunna tänkas ingå i”.

Partiledarbytet i Socialdemokraterna ”ledde dessutom till tuffare konkurrens, Magdalenaeffekten spelade roll”.

Centerpartiet och partiledaren Annie Lööf var också ”särskilt utsatta” för ”ilska, hat och hot” under valrörelsen, vilket ”tärde på” de partiaktiva och ”begränsade centerpartisternas aktivitet i sociala medier”.

Valrörelsen genomfördes ”i en dystopisk kontext som premierade enkla och populistiska lösningar” och det passade Centerpartiet ”utomordentligt illa”. Dessutom kunde inte Centerpartiet bjuda på ”en större berättelse” om vart partiet ville ta Sverige”.

Det blev inte bättre av att Centerpartiet fick driva sin egen valrörelse, utan vänner.

Kommunikationsbudgeten var störst av alla partiers och kampanjen För Sveriges bästa var ”snyggt utformad”, men väckte varken ”känslor eller engagemang hos väljarna”.

Endast 18 procent av väljarna upplevde kampanjen som bra/mycket bra.

Ledande företrädare för partiet runtom i landet var negativa till riksorganisationens kampanj och i intervjuer uttryckt ett ”samstämmigt missnöje”.

Centerpartiets valanalysgrupp skriver: ”Bilden som ges är att verkställande utskottet och valledningen visade ljummet engagemang för kampanjbudskapet när beslutet skulle fattas men att det var det bästa som fanns att ta ställning till. Mot den bakgrunden framstår det som förvånande att valledningen och verkställande utskottet inte beslöt att avbryta processen. Det svar som ges på den frågan är att processen redan var så långt gången att det inte fanns tid för ett omtag”.