Efter ett möte med talmannen höll Ulf Kristersson en presskonferens. Där sa han:

–  Vi är i princip helt klara och går mot regeringsbildning. Vi har förhandlat om politikens inriktning, det vill säga en ny inriktning för Sverige, vi har förhandlat regeringens sammansättning och samarbetsformer och alla parlamentariska frågor som hänger ihop, säger Ulf Kristersson och utvecklar:

– Det är några detaljer vi vill reda ut för att kunna presentera allt i ett sammanhang.

”Under vårt möte informerades jag om att sonderingsuppdraget går framåt men behöver ytterligare en kort tid. Jag är mån om att Sverige ska få en ny regering så snart som möjligt men arbetet bör samtidigt inte forceras. På samma sätt som Stefan Löfven fick förlängt uppdrag med två dagar i januari 2019 innan han slutrapporterade har jag nu givit Ulf Kristersson ytterligare två dagar”, kommenterar talman Andreas Norlén efter mötet.

Ulf Kristersson ska senast fredag den 14 oktober klockan 11 slutrapportera sitt uppdrag till talmannen. Om talmannen då anser sig kunna föreslå Ulf Kristersson till statsminister kommer han att lägga fram förslaget samma dag. Den första bordläggningen sker på samma dag och den andra bordläggningen lördagen den 15 oktober. Statsministeromröstningen sker i så fall måndag den 17 oktober.