Det gäller den delen av kampanjen som bestod av personliga videohälsningar som partiet skickade ut under valrörelsen. Bland annat fick alla utlandssvenskar en personlig hälsning från partiledaren Ulf Kristersson.

Men IMY uppger att myndigheten har ”tagit emot ett stort antal klagomål mot Moderaterna” för de personliga videohälsningar som partiet skickade ut. Moderaterna får bland annat klagomål på:

*  bristfällig information och om hur personuppgifter använts.

*  att det har lagrats uppgifter i USA.

* att det har gått att ta del av andra personers personliga videohälsningar.

Nu ska IMY utreda om Moderaterna har haft en rättslig grund för insamlingen av personuppgifter, om partiet har informerat om insamlingen, och om partiet har överfört personuppgifter till USA.

”Spridning av ett politiskt budskap som innehåller personuppgifter kan omfattas av undantaget för journalistiska ändamål. Ett centralt syfte med vår granskning är att utreda om Moderaterna har haft ett journalistiskt ändamål med hela eller delar av sin personuppgiftsbehandling för att tillhandahålla videohälsningarna”, kommenterar Martin Wetzler, jurist på IMY.

Moderaternas kommunikationschef Martin Borgs tycks inte totalt traumatiserad av den förestående granskningen:

”Vi välkomnar att IMY tar initiativ till att titta närmare på personuppgiftsbehandlingen i förhållande till personliga videohälsningar. Moderaterna tar den personliga integriteten på stort allvar. Vi kommer självklart att bistå IMY i deras tillsynsarbete och besvara deras olika frågor om vår personuppgiftsbehandling”, meddelar Martin Borgs.